מרכז למידה

הארגון מפעיל "כיתת קלט" שכולל מורה וסייעת, ונותן מענה ברמה החינוכית בכל יום מהשעה 9:00-13:00 לחניכים אשר אינם משובצים במסגרות החינוכיות. לפי צרכי החניך, המענה יינתן לטווח ארוך או לטווח קצר.

השיעורים בכיתה הם פרטניים או בקבוצות קטנות, עד שלושה חניכים בקבוצה.
מטרת הלמידה הינה שיקום יכולות אקדמיות בסיסיות כגון קריאה וכתיבה, חשבון ושפה וצמצום פערים לימודיים עימם החניכים מגיעים.
מטרת הכיתה היא  להרגיש הצלחות במנות קטנות מלמידה פרטנית ולהחזיר את יכולתם באופן הדרגתי ללמידה בבית ספר המותאם להשמתו של החניך.

המורה בכיתת הקלט תהיה בקשר ישיר עם רכז ועו"ס הקבוצה על מנת לחבר את הלמידה לטיפול הפנימיה, ולצורך מעטפת טיפולית רחבה אשר לה החניכים זקוקים למען הצלחתם. המורה תלווה את החניך לבית הספר בו הוא ילמד ותהיה גורם לימודי מתווך עם הצוות עד לקליטה מוצלחת.

Scroll to Top