קיד עם עתיד

"קיד עם עתיד טוב הינו חברה לתועלת הציבור (חל"צ)
מקדישה את מאמציה לקידום והעצמת ילדים ובני נוער הגדלים ללא הזדמנות סביבתית, והנעתם מחיי הישרדות למימוש עצמי של הפוטנציאל הטמון בהם.
קיד עם עתיד טוב, הוקמה כתוצאה של הצלחה רבה של פעילות WHITE ROCK ROSE charity בארץ.
קיד עם עתיד הינו גורם יוזם ומכולל של העצמת ילדים ובני נוער, באמצעות גיוס גופים הפועלים בתחום"

הודות לקיד עם עתיד אירגון ביתנו הקים מספר בתים העומדים בסטנדרטים הגבוהים ביותר.
הגברת ליאת משריקי ויו"ר האירגון מר יצחק הירש תרמו רבות מזמנם לסייע בידינו להמשיך ולתת טיפול טוב לחניכינו.

במשך שנים רבות השינוע החברתי ומר תומר שמש הביאו ציוד רב המשמש את החניכים והצוותים .
כל ציוד משרדי וריהוט אשר ביקשנו צוות השינוע מצא את הדרך לחבר ולסייע בידנו להשיגו.

Scroll to Top